ไบโอฟอสก้า (BIOPHOSKA)

" โรงงานปุ๋ยในดิน "

ทะเบียนปุ๋ยชีวภาพ เลขที่ 1/2562 (กรมวิชาการเกษตร)

ไบโอฟอสก้า เหมาะสำหรับ :-
พืชสวน พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และข้าว
ได้แก่ ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ถั่วลันเตา ถั่วเหลือง
อ้อย ต้นยาง รวมทั้งมันฝรั่ง มะเขือเทศ และพริก

ประโยชน์จากการใช้ ไบโอฟอสก้า :-
1. ช่วยละลายหินฟอสเฟตที่มีตามธรรมชาติในดิน หรือจากการตกค้างจากการใช้ปุ๋ยเคมี
2. ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต ทั้งราก ลำต้น ใบ พร้อมทั้งช่ายการติดตายอด ตาดอก บำรุงดอก และผล
3. ช่วยแก้ปัญหาดินดาน ดินแน่น ดินเสื่อมสภาพ
4. ช่วยป้องกันการเกิดโรคทางราก ทางดิน ทำให้พืชทนทานต่อโรคได้มากขึ้น

วิธีใช้ ไบโอฟอสก้า :-
ต้นกล้าขนาดเล็ก : รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 50-100 กรัมต่อหลุม
ต้นกล้าขนาดใหญ่ : รองก้นหลุมก่อนปลูก อัตรา 200-500 กรัมต่อหลุม
ไม้ยืนต้น : ไม้ผลขนาดกลางและขนาดใหญ่ โรยรอบทรงพุ่ม อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา : รองก้นหลุม อัตรา  50-100 กร้มต่อหลุม หรือต่อต้น
พืชสวนครัว พืชล้มลุก พืชไร่ พืชอายุการเก็บเกี่ยวสั้น : รองพื้นก่อนปลูก หรือหว่าน หรือโรยระหว่างแถว อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่
พืชไร่ : รองก้นหลุม หรือโรยระหว่างแถวแล้วกลบดินทันที อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
ไม้ดอกไม้ประดับ : โรยระหว่างต้นพืช อัตรา 200-500 กรัมต่อต้น
ไม้กระถาง : ใส่ต้นละ 50-100 กรัมต่อกระถาง เดือนละ 2 ครั้ง
ข้าว : โรยให้ทั่ว อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่
สนามหญ้า : โรยให้ทั่วแล้วกลบดิน อัตรา 10 กิโลกร้มต่อไร่

ปุ๋ยชีวภาพ ไบโอฟอสก้า ดีอย่างไร?

     "ไบโอฟอสก้า" เป็น ปุ๋ยชีวภาพ ที่มีจุลินทรีย์กลุ่มละลายฟอสเฟตในสกุล "บาซีลัส (Bacillus sp.)"
เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์เฉพาะ ที่เจริญเติบโตเร็ว มีความสามารถในการสร้างสารละลายฟอสเฟต
ที่มีประสิทธิภาพสูง ทนต่อสภาพแวดล้อม และมีความปลอดภัย

ช่วยเพิ่มผลผลิต
ราก ... พัฒนาการและแผ่ขยายได้สมบูรณ์ ไม่ล้มง่าย
ลำต้น ... ใหญ่ และแข็งแรง

ยอดใหม่ ... เพิ่มการแตกใหม่ และสีเขียวสด
ใบ ... ขนาดใหญ่ สีเขียวนาน และมันวาว

ดอก ... ดก ใหญ่ สีสด ก้านแข็ง
ผล ... ขนาดใหญ่ รสชาติเยี่ยม เต็มฝัก น้ำหนักดี

หัว ... ใหญ่ น้ำหนักมาก
ข้าว ... แตกกอดี เต็มเม็ด เต็มรวง

ยาง ... กรีดง่าย ปริมาณมาก เปอร์เซนต์ดี

ลดต้นทุน
• จุลินทรีย์บาซีลัส ในปุ๋ยไบโอฟอสก้า ที่ช่วยละลายฟอสเฟตที่ตกค้าง จากการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
• ลดการใช้ยากำจัดศัตรูพืช จากการที่ปุ๋ยไบโอฟอสก้า ช่วยทำให้พืชแข็งแรง และต้านทาานโรคได้ดีขึ้น