ตรวจผลการใช้ปุ๋ยไบโอฟอสก้าในการปลูกอ้อย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ปฐมรรค ได้รับโอกาสจาก บมจ. อุตสาหกรรมโคราช (KI) ตรวจผลทดสอบการใช้ปุ๋ยไบโอฟอสก้าในการปลูกอ้อย ในเขต อ. พิมาย จ. นครราชสีมา มีผลความแตกต่างระหว่างการใช้ และไม่ใช้ปุ๋ยไบโอฟอสก้า

ขอขอบคุณในการวางใจในคุณภาพของสินค้าและความมุ่งมั่นของปฐมรรค เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยกัน