ออกบูธแสดงสินค้า บ้านโพนดวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ปฐมรรค ได้รับโอกาสจาก บจก. เจริญชัยแทร็กเตอร์ ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าปุ๋ยชีวภาพ ในงานแสดงสมรรถนะของจักรกลเกษตรคูโบ้ตา เพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอีสาน ที่ บ้านโพนดวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ขอขอบคุณในการวางใจในคุณภาพของสินค้า
และความมุ่งมั่นของปฐมรรค เพื่อสร้างความสำเร็จด้วยกัน