ปฐมรรค

มารู้จักกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ กับปุ๋ยอินทรีย์ ต่างกันอย่างไร

ปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตรยั่งยืน

ปุ๋ยไบโอฟอสก้า

เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีจุลินทรีย์ดิน ที่ช่วยละลายฟอสเฟตในปุ๋ยอินทรีย์ และหินฟอสเฟตตามธรรมชาติ หรือเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ใส่เพิ่มในแผลงเพาะปลูกให้เปลี่ยนเป็นธาตุอาหารหลัก "ฟอสฟอรัส(P)" ที่เป็นประโยชน์ให้พืช ในการใช้พัฒนาระบบรากและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์

 

" รากดี ทุกอย่างดี "

 ... รากยาว , ลำต้นใหญ่ , ดอกดก , สีสด , ขั้วเหนียว , ผลงาม , หัวใหญ่ , น้ำหนักดี ...

ปุ๋ยอัลจินัว (สาหร่ายนางฟ้า)

เป็นปุ๋ยชีวภาพที่มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่มีชีวิต สามารถจับไนโตรเจนจากอากาศและในน้ำ นำมาเป็นปุ๋ยไนโตรเจนแบบธรรมชาติ ให้กับดินและพืช พร้อมๆไปกับการฟื้นฟูดินและน้ำ ให้กลับสู่ระบบนิเวศที่ยั่งยืน

 

 ... รากยาว , รากขาว , เพิ่มการแตกหน่อ , ใบเขียวสด , รวงยาว , ข้ามเต็มเมล็ดเต็มรวง ...